R' David Sheer

Parsha Insights - Chukas 5771/2011


61:34 minutes (10.57 MB)

Parsha Insights - Shelach 5771/2011


41:42 minutes (7.16 MB)

Parsha Insights - Naso 5771/2011


46:42 minutes (8.02 MB)

Parsha Insights - Bechukosai 5771/2011


51:48 minutes (8.9 MB)

Parsha Insights - Emor 5771/2011


52:58 minutes (9.1 MB)

Parsha Insights - Metzora 5771/2011


37:55 minutes (6.51 MB)